Print deze pagina Zoek door deze website

ANBI Stichting:

Stichting DierenZorg Eemland is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status). Hierdoor kunnen giften aan onze stichting volledig worden besteed aan de dieren en kunt u fiscaal voordelig schenken aan onze stichting. U kunt giften in voorkomende gevallen aftrekken van de inkomstenbelasting (giften als particulier of ZZPér), vennootschapsbelasting (giften als onderneming). Bovendien hoeven over testamentaire giften geen successierechten betaald te worden.

Als ANBI stichting rapporteren wij over onze activiteiten en financiën. Meer daarover is te lezen in ons bestuursverslag.

Klik hier om het beleidsplan 2015 - 2020 te downloaden
Klik hier om het bestuursverslag 2016 te downloaden
Kilk hier om de staat van baten en lasten van 2016 te downloaden